Män har sedan länge varit det dominerande könet inom sporten men olika förbund går till att vara alltmer jämställda. Anledningen till att sport är mer mansdominerat är grundat i många anledningar. Förr sportade inte tjejer på samma sätt som de gör idag och det har därför format sporten till vad den är idag – mansdominerad. 

Idag börjas det med sport tidigt hos barn. Ofta hoppas det mellan olika sporter för att antingen få variation eller för att hitta det som passar bäst för individen. Det har inte alltid varit lika inbjudande för både tjejer och killar att vara delaktiga i detta men under senare år har det varit självklart att båda könen ska få vara delaktiga i alla typer av sporter. Det som däremot gör att tjejer idag väljer bort sport i tonåren är för att de söker en trygg plats som inte alltid erbjuds i idrottsanläggningar. Att unga kvinnor ska känna trygghet på en idrottsplats är något som prioriteras inom många föreningar då detta inte ska kunna vara en anledning till att välja bort sport.

Historia och publicitet

Det har inte alltid varit självklart att damer ska få vara med och tävla. Under Antiken var det exempelvis inte tillåtet för kvinnor att delta, utan det hölls istället speciella tävlingar för dem. I början av 1900-talet började tjejer få vara med i Europamästerskapen samt Sverigemästerskapen. I början fick de enbart vara med i tävlingar som var mindre aggressiva. Hockey och fotboll var inte att tänka på, utan ridsport och gymnastik var mer i rätt spår. Idag kan vi däremot se både damer och herrar kämpa på i de flesta sporter. 

Damsport får inte lika mycket publicitet som herrsport. På tv ser vi oftast de matcher som spelas av herrar och matcher som spelas av kvinnor sänds på tider och kanaler ingen väljer att titta. En del föredrar att kolla på damsport framför herrsport men det som är största anledningen till detta är att herrsport drar in mer pengar och har större publicitet. Detta är även skälet till att professionella damidrottare tjänar mindre pengar generellt än vad herrar gör. Att kvinnor och män ska tjäna lika mycket är något som det kämpas för men kan vara något som ligger långt fram i tiden.

Framtiden

Trots att idrott har för länge sen varit olagligt för damer att delta i, finns det idag sporter som kvinnor faktiskt dominerar i. Bland annat gymnastik, ridsport och friidrott är i Sverige sporter där det finns fler kvinnor än män och det blir bara fler och fler kvinnor inom andra idrottsgrenar också. Inom många föreningar blir det även fler och fler kvinnor inom styrelsen för att kvinnorösten ska få större inflytelse i sportens utveckling. Detta är för att möjligheterna för kvinnor ska vara densamma för de möjligheter som erbjuds för män.